Kamerabevakning

Vissa av Statens servicecenters lokaler kamerabevakas för att öka tryggheten både för personal och för besökare. Bevakningens syfte är även att förebygga brott.

Statens servicecenter är ansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med bevakningen som sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. Det inspelade materialet sparas som längst två månader och lämnas endast ut vid behov till brottsbekämpande myndigheter.

De lokaler som bevakas är utrustade med en skylt om kamerabevakning.

Du kan kontakta oss om du vill ha mer information om de uppgifter vi behandlar om dig, om du vill begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandling eller göra invändningar på behandlingen.

Kontaktvägar till Statens servicecenter

Du har även möjlighet att ställa frågor till vårt dataskyddsombud.
E-post: dataskydd@statenssc.se

Du har alltid rätt att lämna klagomål på behandlingen till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2021-01-29
Publicerad: 2021-01-01