Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, de tillgänglighetsproblem vi känner till och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen uppfyller till viss del lagen om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Kontakta oss om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som erbjuds. Vi svarar normalt inom 2-4 arbetsdagar.

Kontakta webbredaktionen för att få information i annat format

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så vi får veta att problemet finns.

Kontakta webbredaktionen kring brister

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till viss del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Följande delar är inte helt tillgängliga:

  • En del äldre pdf-dokument (som inte omfattas av lagkraven) är inte tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Detta utlåtande bygger dels på en oberoende granskning som byrån Consid gjort under 2024 liksom egna kontroller och självskattningar.

Redogörelsen uppdaterades senast 2024-05-24.

Senast uppdaterad: 2024-05-27
Publicerad: 2020-09-22