Vårt uppdrag

Statens servicecenter bildades 2012 med uppdraget att göra staten mer effektiv och tillgänglig. Vi är en statlig myndighet under Finansdepartementet och regeringen styr vår verksamhet i förordning, instruktion och regleringsbrev.

Hos oss pågår en spännande utveckling i takt med att våra uppdrag kontinuerligt utökas.

Händer

Vi sköter administration åt närmare 170 statliga myndigheter med fokus på administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR.

Vi erbjuder även personlig hjälp på närmare 140 statliga servicekontor runt om i landet. På kontoren svarar vi på frågor och hjälper privatpersoner och företag att använda myndighetstjänster för exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
Detta gör ett servicekontor

Statens servicecenter är också beredskapsmyndighet inom sektorn för ekonomisk säkerhet. Det innebär att vi ska bidra till att stärka landets civila försvar och krisberedskap genom att utveckla och leverera stabila och säkra tjänster och system så att löner till statsanställda kan betalas ut även i kristider.

Nu är vi en del av beredskapssverige
Mer om vår organisation

Myndighetsinstruktion

  • Statens servicecenter har till uppgift att efter överenskommelse med myndigheter under regeringen tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt myndigheterna.
  • Myndigheten får även tillhandahålla tjänster som gäller administrativt stöd åt andra än myndigheter i enlighet med de överenskommelser som myndigheten har övertagit från Kammarkollegiet
  • Myndigheten ska ingå serviceavtal om att för andra myndigheters räkning utföra uppgifter enligt lagen om viss gemensam offentlig service med de myndigheter som regeringen bestämmer.
  • Myndigheten ska bedriva verksamheten vid servicekontor.
  • Myndigheten får även ingå serviceavtal med andra myndigheter.
  • Myndigheten ska samverka om verksamheten vid servicekontoren med de myndigheter som den ingått serviceavtal med.

Förordning (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter (riksdagen)

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2024-01-16
Publicerad: 2024-01-15