Användarvillkor gästnätverk Wi-Fi

När du använder Statens servicecenters nätverk är det inte tillåtet att besöka webbsidor som strider mot svensk lag, t. ex. hets mot folkgrupp, olaglig nedladdning eller webbsidor som innehåller övergrepp på barn. Du som användare behöver godkänna dessa användarvillkor vid inloggning. Bryter du mot dessa villkor kan du komma att bli avstängd från tillgång till internet i två månader. Även andra åtgärder kan komma att vidtas t.ex. vid misstanke om brott. Sidor med pornografiskt innehåll kommer att vara blockerade.

Statens servicecenter är ansvarig för behandling av dina personuppgifter när du använder detta nätverk. Syftet med behandlingen är att beivra otillåtna handlingar och även förebygga brott. Bevakningen sker med stöd av den lagliga grunden allmänt intresse. Uppgift som behandlas är din digitala enhetens hårdvaruidentitet som sparas som längst i två månader och lämnas endast ut vid behov till brottsbekämpande myndigheter. Om din åtkomst till tjänsten behöver blockeras sparas uppgifterna i inloggningsportalens databas. Vid inloggning via gästnätverket (Gästaccess) behandlas även uppgifter om e-postadress och namn som sparas längst två månader.

Du kan kontakta Statens servicecenter om du vill ha mer information om de uppgifter vi behandlar om dig samt om du vill begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandling eller göra invändningar på behandlingen.

Du kan kontakta Statens servicecenter via telefon: 0771-451 000 eller e-post: registrator@statenssc.se

Du har även möjlighet att ställa frågor till vårt dataskyddsombud. E-post: dataskydd@statenssc.se

Du har alltid rätt att lämna klagomål på behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten(öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad: 2021-10-29
Publicerad: 2021-10-29