För leverantörer

Statens servicecenter upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) via systemstödet Kommers, där aktuella upphandlingar samt eventuella förhandsannonser publiceras.

Som anbudsgivare är det viktigt att du läser igenom aktuellt förfrågningsunderlag och i god tid ställer eventuella frågor om upphandlingen via Kommers. Frågor om hur Kommers fungerar, registrering med mera hittar du här:

Leverantörsportal Kommers

Regler och processer för upphandling

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa om vilka regler som gäller för offentlig upphandling samt hur processen för upphandlingar går till.

Regler för upphandling (Upphandlingsmyndigheten)

Pågående upphandlingar

Licensförsörjning

2023-00384-2.3.1  - Sista anbudsdag 2023-04-20

Upphandlingen omfattar återförsäljning av licenser för programvaror, underhåll och support, samt rådgivning och sakkunnighet i diverse licensärenden. Statens servicecenter har för avsikt att teckna ett ramavtal med en (1) strategisk licenspartner i syfte att optimera förutsättningar för en kvalitativ, effektiv och resursbesparande licenshantering.

Systemstöd för kontroll av leverantör och betalfil

2022-01376-2.3.1  - Sista anbudsdag 2023-03-29

Systemstödet ska möjliggöra kontroll av leverantörer utifrån fastslagna parametrar samt kontroll av betaltransaktioner inför betalning. Optioner: Bevakning av redan upplagda leverantörer i leverantörsregistret Konsultstöd Utbildning för användare och superusers Automatisering

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-02-02
Publicerad: 2018-02-22