Vår historia

Sedan juni 2012 har Statens servicecenter arbetat tillsammans med andra myndigheter för att effektivisera administrationen i statsförvaltningen.

År 2023

 • Sedan 5 december ingår Statens servicecenter i initiativet MUR där myndigheter samverkar för att förhindra felaktiga utbetalningar.
 • Den 28 november invigdes servicekontoret i Skiftinge i Eskilstuna.
 • Den 24 augusti invigdes servicekontoret i Rinkeby i Stockholm.
 • Den 30 maj invigdes servicekontoret i Lysekil.
 • Den 24 invigdes servicekontoret på Råslätt i Jönköping.
 • Den 15 maj invigdes servicekontoret vid Brommaplan i Stockholm.
 • Den 27 april invigdes servicekontoret i Nynäshamn.
 • Den 18 april slöt Statens servicecenter och Migrationsverket avtal om samverkan på utvalda servicekontor.
 • Den 18 april invigdes ett andra servicekontor i Helsingborg och stadsdelen Drottninghög.
 • Den 25 januari invigdes ett fjärde servicekontor i Malmö på Mobila. Servicekontoret delar också lokaler med Malmö stads kommunvägledare precis som vid servicekontoren i Rosengård och Värnhem.

År 2022

 • 129 servicekontoret invigdes i Gottsunda, Uppsala, den 12 december
 • Den 1 december invigdes servicekontoret i Skäggetorp, Linköping
 • Den 29 november invigdes servicekontoret i Sölvesborg
 • 125 servicekontoret invigdes i Finspång den 19 oktober
 • 6 oktober invigdes det sjunde servicekontoret i Göteborg vid Biskopsgården. Nu finns 124 servicekontor.
 • Den 1 juni invigdes servicekontor i Borgholm och Järpen, Åre kommun. Statens servicecenter har nu 123 servicekontor.
 • Den 24 maj invigdes vårt 121 servicekontor i Laholm.
 • Regeringen presenterade den 18 maj en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Med denna blir Statens servicecenter en av Sveriges 60 beredskapsmyndigheter.
 • Regeringen beslutade den 12 maj om en ny styrelse med tre nya ledamöter.
 • Den 27 april invigs ett nytt servicekontor i Gamlestaden, Göteborg. Nu finns 120 statliga servicekontor över hela landet.
 • Den 4 april invigdes ett nytt servicekontor på Värnhem i Malmö. Myndigheten har nu 119 servicekontor runtom i landet.
 • Från den 1 februari får vaccinerade i tredjeland hjälp med covidbevis på sex servicekontor. Detta efter att regeringen beslutat om ett avtal mellan E-hälsomyndigheten och Statens servicecenter. Uppdraget pågick fram till 30 juni 2023.
 • Den 17 januari utökades pilotprojektet med Migrationsverket. Nu kan besökare till servicekontorn i Eskilstuna, Jönköping och Linköping få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster. Sedan tidigare erbjuds samma hjälp på kontoren i Borlänge, Mariestad och Visby


År 2021

 • Den 1 december finns Arbetsförmedlingens kundtorg på alla statliga servicekontor.
 • Den 1 november invigdes ett nytt servicekontor i Liljeholmen i Stockholm. Myndigheten har nu 118 servicekontor runtom i landet.
 • Den 1 september inleds ett pilotprojekt med Migrationsverket på servicekontor i Borlänge, Mariestad och Visby.
 • Myndigheten fyller nio år den 1 juni. Samma dag invigs ett nytt servicekontor invigs i Ulricehamn. Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster finns därmed på 100 servicekontor.
 • Regeringen ger den 27 maj Statens servicecenter i uppdrag att under 2021–2023 öppna minst 28 nya servicekontor på olika platser över hela landet.
 • Statens servicecenter inför i mars löne- och personalsystemet Heroma till Bolagsverket som är första kundmyndighet att driftsätta systemet. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.
 • Den 1 april tillträder Åsa Lindh som ny generaldirektör och chef för Statens servicecenter.


År 2020

 • Statens servicecenter inrättar i januari ett expertråd med samlad expertis för att höja kompetensen om hur sociala, ekonomiska och tekniska omvärldsfrågor påverkar förutsättningarna för de statliga servicekontoren.
 • Uppdrag e-arkiv slutrapporteras med anledning av stora investeringskostnader i samband med etableringen av en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.
 • Priserna sänks för lönetjänster med 2 kronor per lönespecifikation. Priserna var oförändrade under tre år trots ökade kostnader för system och personal. Effektiviseringsvinster för staten i sin helhet fortsätter.
 • I syfte att erbjuda medborgare och företagare en samlad statlig och kommunal service under ett och samma tak, inleds det första samarbetet med en kommun (Örebro).
 • Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet flyttar in på service­kontoren där information i e-tjänster och spontana besök från arbetssökanden och företagare tas emot. Totalt flyttar 70 kontor in under 2020 och resterande servicekontor får verksamheten under 2021.
 • Ny styrelseordförande och några nya styrelsemedlemmar utses till Statens servicecenter.
 • Fyra nya servicekontor öppnas under juni i Storuman, Åsele, Vansbro och Torsby. Totalt driver myndigheten nu 117 servicekontor.

År 2019

 • Statens servicecenter tar över ansvaret för servicekontorsverksamheten från Försäkringskassan och Skatteverket. Organisationen växer till cirka 1400 anställda och kontoren ökar med 113 stycken
 • Generaldirektör Thomas Pålsson får förlängt förordnande som generaldirektör vid Statens servicecenter fram till hans pensionering den 7 mars 2021.
 • Statens servicecenter tecknar nytt avtal med Visma Commerce för att fortsätta att leverera tjänster inom e-handel till statliga myndigheter.
 • Avsiktsförklaring tecknas med Arbetsförmedlingen om att deras kundtorgstjänst ska införas och tillhandahållas av Statens servicecenters servicekontor.
 • I september 2019 ger regeringen Statens servicecenter i uppdrag att öppna nya servicekontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
  Statensservicecenter öppnar kontor i Sollefteå efter överenskommelse med och verksamhetsövergång från Skogsstyrelsen. Kontoret blir det första som både huserar servicekontorsverksamheten och administrativa tjänster till andra myndigheter.
 • I juni 2019 inleder Statens servicecenter en ny upphandling av e‑arkiv för staten. Den här gången med avsikt att staten av säkerhetsskäl stå för den tekniska driften av e-arkivtjänsten.

År 2018

Under 2018 fick Statens servicecenter ett nytt uppdrag av regeringen om att ansvara för en samlad organisation som ska ge lokal statlig service till medborgare och företag i hela landet. Det ska ske vid 113 befintliga servicekontor med sammanlagt cirka 800 anställda

För andra året i rad redovisade Statens servicecenter ett ekonomiskt överskott. Det uppgick till 7,4 miljoner kronor för 2018, och 3,6 miljoner kronor 2017. Detta ska ställas mot att myndigheten gick med ett underskott det första året med 78 miljoner kronor.

Statens servicecenter omsatte 477 miljoner kronor 2018. Det är en ökning med 15 procent i jämförelse med föregående år.

Omsättningen ökade till följd av att fler myndigheter använder sig av våra tjänster men också till följd av att befintliga kunder köper fler tjänster
Samtidigt som expansionen fortsatte blev myndigheten allt effektivare, bland annat genom att digitalisera lönehanteringen.

År 2017

Vi börjar skicka lönespecifikationer och kontrolluppgifter digitalt via Mina meddelanden, elektroniska bokslut snabbar upp bokslutsprocessen och vi lanserar Portalen som är en förbättrad webbplats för kundservice till myndigheter och statsanställda.

 • Under 2017 ökar antalet anslutna myndigheter till 154 stycken och Statens servicecenter sköter löner för närmare 100 000 statsanställda. 
 • Den första juni firar vi fem år som myndighet och arbetet med att kontinuerligt förbättra kostnadseffektiviteten, kvaliteten och servicen i enlighet med det uppdrag som sattes upp vid starten fortsätter.
 • Vi ansluter lönetjänsten till tjänsten Mina meddelanden som gör det möjligt att skicka digtala  lönespecifikationer och kontrolluppgifter till kunder via en säker digital brevlåda.
 • Regeringen föreslår att Statens servicecenter ska ansvara för en sammanhållen statlig serviceorganisation från 2019 och ger Statens servicecenter i uppdrag att stödja Servicekontorsutredningens arbete.
 • Genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Norrköping.
 • Vi lanserar Portalen som är en förbättrad digital mötesplats för kundservice.
 • En metod för elektroniska bokslut utvecklas och bidrar till att
  korta hanteringen med åtta dagar för enskild myndighet.
 • Vi vänder ett sedan start underskott på cirka 78 miljoner kronor till ett överskott. Det är ett bra resultat och nu står myndigheten väl rustad för att ta emot nya uppdrag och kan satsa på åtgärder för att utveckla verksamheten i linje med vad som kom fram i dialogen med kunder under 2017.
 • Vi är cirka 450 anställda.

År 2016

Göteborgs universitet blir kund vilket är ett genombrott för myndigheten inom högskole- och universitetssektorn. Ekonomitjänsten effektiviseras i och med att vi erbjuder tjänsten med systemstöd. Samverkansdagen arrangeras för första gången, en dag där vi tillsammans med våra kunder tar ytterligare steg en effektivare statsförvaltning.

 • Antalet kunder ökar till 150 stycken och Statens servicecenter sköter löner för cirka 80 500 statsanställda. 
 • Ekonomitjänst med systemstöd är en ny tjänst som gör det möjligt för kunderna att minska sina kostnader för system samt att slippa resurskrävande arbetsinsatser vid uppgraderingar.
 • Under året tillträder en ny styrelse för Statens servicecenter och Barbro Holmberg som tidigare var ledamot blir ordförande.
 • Det sker ett marknadsmässigt genombrott inom högskole- och universitetssektorn då Göteborgs universitet ansluter till våra tjänster. Genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Göteborg, med specialistkompetens inom lön för utbildningsområdet.
 • Priset "Årets effektiviseringshjälte" etableras och vi bjuder för första gången in till Samverkansdagen som är ett forum där myndigheten tillsammans med kunderna tar steg för en effektivare statsförvaltning.
 • Regeringen ger Statens servicecenter i uppdrag att analysera och förelså vilka myndigheter som kan vara lämpliga att bedriva samordnat inom staten och utanför storstadsområdena.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 18 miljoner, till minus 8,5 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 400 anställda.
Konferencier på scenen talar inför publik på Samverkansdagen 2016.

Samverkansdagen 2016. Foto: Statens servicecenter

År 2015

En av Sveriges största myndigheter blir kund inom lön. Regeringen beslutar om en förordning som ska stärka Statens servicecenters roll som statsförvaltningens servicecenter. Vi tryggar även våra tjänster långsiktigt inom lön och ekonomi, genom att teckna avtal med systemleverantörer.

 • Antalet kunder ökar till 149 stycken och Statens servicecenter sköter löner för cirka 71 200 statsanställda. 
 • Lönesystemet Primula kommer på plats och arbetet med att migrera kunder till det nya lönesystemet startar.
 • Arbetsförmedlingen ansluter till lönetjänsten och genom verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Eskilstuna.
 • Vi tecknar ett avropsavtal med Unit4 AB om ekonomisystemet Agresso (inklusive driftservicelösning) och kan nu erbjuda ekonomitjänsten med en systemlösning.
 • Under hösten beslutar regeringen om Förordningen om statliga myndigheters användning av Statens servicecenter vilket innebär en anslutning av 107 kunder till lönetjänsten. Efter dialog med flera myndigheter planerar Statens servicecenter för fler anslutningar till sina tjänster.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 26,4 miljoner, till minus 18 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 350 anställda.

År 2014

Redan år 2014 når vi regeringens mål om att 25 procent av alla anställda inom staten ska få sin lön via Statens servicecenter. Utvecklingen av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv startar och gd Thomas Pålsson tar initiativ till ett samarbete med de statliga servicecentren i Norden.

 • Antalet kunder ökar till 143 stycken och Statens servicecenter sköter löner för cirka 53 100 statsanställda.
 • Regeringen ger Statens servicecenter i uppdrag att i samverkan med Riksarkivet utveckla en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.
 • Generaldirektör Thomas Pålsson blir nominerad till priset 'Årets offentliga chef'.
 • Flera stora myndigheter väljer att köpa våra tjänster och redan år 2014 når myndigheten regeringens mål om att 25 procent av statens anställda ska få sin lön via Statens servicecenter vid utgången av år 2015.
 • På initiativ av generaldirektör Thomas Pålsson etablerar Statens servicecenter Nordic Shared Service Centre Forum som är ett forum för utbyte av erfarenheter mellan de statliga servicecentren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 • Vi sluter ett strategiskt uppmärksammat avtal med CGI om lönesystemet Palasso för att säkerställa drift och support för flera myndigheter till 2018. Detta efter att CGI sagt upp det statliga ramavtalet vilket skulle innebära en krisartad kapacitetsmässig situation för möjligheten att administrera de statliga lönerna på ett effektivt sätt.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 59 miljoner, till minus 26,4 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 270 anställda.
Generaldirektör Thomas Pålsson tillsammans med representanter från de statliga servicecentren i Danmark, Finland och Island

På initiativ av generaldirektör Thomas Pålsson etablerar Statens servicecenter Nordic Shared Service Centre Forum. På bilden syns generaldirektör Thomas Pålsson (andra från vänster) tillsammans med representanter från de statliga servicecentren i Danmark, Finland och Island. Foto: Statens servicecenter

År 2013

Ett stort antal myndigheter ansluter till vår tjänst för e-beställningar. Vi säkerställer därmed att kunderna kan svara upp mot en ny förordning som innebär att alla beställningar inom staten måste göras elektroniskt.

 • Antalet kunder ökar till 119 stycken och Statens servicecenter sköter löner för cirka 38 800 statsanställda.
 • År 2013 är det första hela verksamhetsåret och arbetet med att öka effektiviteten, kvaliteten och servicen präglar verksamheten.
 • I maj utser regeringen Thomas Pålsson till ny generaldirektör för Statens servicecenter.
 • Till följd av förordningsreglering av elektroniska beställningar och leverantörsfakturor uppstår en stor efterfrågan på vår nya tjänst e-beställ och ett stort antal myndigheter ansluter.
 • I december lanserar vi en värdegrund som en viktig kultur- och resultatfrämjande styrmodell.
 • Det ekonomiska resultatet förbättras från minus 77,9 miljoner, till minus 59 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 260 anställda.

År 2012

Statens servicecenter startar sin verksamhet den första juni. Huvudkontoret finns i Gävle och ett verksamhetskontor
etableras i Östersund.

 • Från dag ett producerar Statens servicecenter tjänster inom ekonomi- och löneadministration för sju myndigheter, motsvarande tolv procent av de statligt anställda.
 • Det är 130 personer som arbetar på myndigheten från start då kärnverksamheten utgörs av personal från Försäkringskassan och Skatteverket, som tidigare hanterat ekonomi- och, eller löneadministration för Försäkringskassan, Skatteverket, Lantmäteriet och Pensionsmyndigheten.
 • Regeringen utser Stig Jönsson till tillförordnad generaldirektör och Birgitta Böhlin till ordförande i styrelsen.
 • I oktober blir Kammarkollegiets administrativa service en del av Statens servicecenter och myndigheten får ytterligare cirka 50 medarbetare och drygt 90 kunder. I och med verksamhetsövergång öppnar vi kontor i Stockholm och tjänsteutbudet ökar till att inkludera konsulttjänster inom ekonomi- och personaladministration.
 • Den 20 november inviger dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall Statens servicecenter.
 • Vid årets slut köper närmare hundra myndigheter tjänster från oss och vi sköter löner för cirka 36 000 statsanställda.
 • Första året präglas av att myndigheten byggs upp och det ekonomiska resultatet landar på minus 77,9 miljoner kronor.
 • Vi är cirka 230 anställda. 
Dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall inviger Statens servicecenter.

Dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall inviger Statens servicecenter i november 2012. Foto: Statens servicecenter

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2024-03-01
Publicerad: 2018-08-07