Ledningsgrupp

Medlemmar i ledningsgruppen för Statens servicecenter.

Åsa Lindh

Åsa Lindh

Generaldirektör

Paul Larsson

Paul Larsson

Verksamhetsområdeschef medborgarservice

Anders Sandin

Anders Sandin

Verksamhetsområdeschef myndighetsservice

Gunilla Tosteby

Gunilla Tosteby

Verksamhetsområdeschef styrning och verksamhetsstöd

Jenny Jernberg

Jenny Jernberg

Verksamhetsområdeschef IT och utveckling

Beatrice Molin

Beatrice Molin

HR-direktör

Lars Grundström

Lars Grundström

Säkerhetschef

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2024-06-13
Publicerad: 2018-02-15