Ledningsgrupp

Medlemmar i Statens servicecenters ledningsgrupp:

Thomas Pålsson

Åsa Lindh
Generaldirektör

Paul Larsson

Paul Larsson
Verksamhetsområdeschef medborgarservice

Hans Tynelius

Anders Sandin
Verksamhetsområdeschef myndighetsservice

Gunilla Tosteby

Gunilla Tosteby
Verksamhetsområdeschef styrning och verksamhetsstöd

Johan Göthberg

Jenny Jernberg
Verksamhetsområdeschef IT och utveckling

Lars Grundström

Lars Grundström
Säkerhetschef

Om Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2023-10-18
Publicerad: 2018-02-15