Våra yrkesroller

Vi är experter inom administration och service. Som medarbetare hos oss får du en betydelsefull roll i något av våra fyra viktiga verksamhetsområden som bidrar till att göra statsförvaltningen mer tillgänglig och effektiv.

x

Vi har drygt 1 600 medarbetare med flera olika yrkesroller. Många av oss jobbar som servicehandläggare, lönehandläggare och lönekonsulter. Vi är också flera medarbetare som jobbar inom stödfunktionerna it, ekonomi, juridik, HR, kommunikation, säkerhet och informationssäkerhet, verksamhetsutveckling och analys.

Myndighetens fyra verksamhetsområden

Verksamhetsområde myndighetsservice

Verksamhetsområde myndighetsservice levererar administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön och HR till andra statliga myndigheter.

Verksamhetsområde medborgarservice

Verksamhetsområde medborgarservice ansvarar för de lokala statliga servicekontoren som finns över hela landet. På servicekontoren får privatpersoner och företagare vägledning i ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Verksamhetsomårde IT och utveckling

Verksamhetsområde it- och utveckling ansvarar för att förvalta och utveckla myndighetens it-miljö, leverera högkvalitativa och flexibla it-tjänster till verksamheten.

Verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd

Vid myndigheten finns ett antal stöd- och ledningsfunktioner som är gemensamma för hela myndigheten. Verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd samlar myndighetens interna stöd- och ledningsfunktioner för ekonomi, fastighet, HR, kommunikation, juridik och säkerhet.

Senast uppdaterad: 2024-01-24
Publicerad: 2024-01-15