Redovisning standardtjänst

Vi ger förutsättningar för en god ekonomistyrning hos myndigheter genom en modern tjänst där verktygen är anpassade för att hantera statlig redovisning på ett automatiserat sätt och regelverket är inbyggt i systemet.

I tjänsten ingår

 • Systemadministration
 • Löpande redovisning
 • Månads- och årsbokslut
 • Kundfakturering
 • Tidredovisning
 • Planering och budgeteringsverktyg

Mer om tjänsten

 • Genom vår gedigna kompetens inom ekonomi och förutsättningar för myndigheter säkerställer vi kvalitet och efterlevnad av riktlinjer.
 • Vi förvaltar och utvecklar kontinuerligt vår ekonomitjänst och arbetar enligt beslutade processer.
 • Vi har en löpande dialog med myndigheter som normerar inom redovisningsområdet.
 • Vi ger förutsättningar för en god kontroll och analys genom att tillhandahålla och underhålla gemensamt rapportpaket.

Stöd och hjälp

 • Våra kontaktpersoner svarar frågor kring tjänsten och guidar i frågor om allt från moms och arbetsgivaravgifter till flexsaldon.
 • Förklarar sambandet mellan finansiär och redovisning av intäkter och kostnader.
 • Stöttar i prognosarbetet, bidragshantering, svar på enkäter och annat inom ekonomiområdet.
 • Kan bekräfta att inbetalningar har inkommit, leverantörsfakturor har betalats med mera.
Senast uppdaterad: 2024-05-09
Publicerad: 2021-09-07