Konsulttjänster

Vi erbjuder konsultstöd för att arbeta effektivt och korrekt inom HR- och ekonomiområdet.

Roller vi erbjuder:

 • HR-generalister/specialister
 • HR-administratörer
 • Ekonomichefer
 • Redovisningsekonomer
 • Ekonomi- och verksamhetscontrollers

Exempel på tjänster

 • Lönekartläggning och översyn av BESTA-klassificering.
 • Rekrytering av ny personal.
 • Översyn av policys, riktlinjer och lokala avtal.
 • Projektuppföljning och rapportering
 • Budget och prognos
 • Löpande uppdrag inom ekonomi och HR

Mer om tjänsten

 • Vi känner många myndigheter väl då de redan köper ekonomi- och lönetjänster. Kunskap och erfarenhet som vi såklart tar med oss när vi etablerar samarbeten med nya myndigheter, vilket gör att vi snabbt kan komma igång i våra konsultuppdrag.
 • Ni kan anlita våra konsulter oavsett storlek och geografisk placering av er myndighet.
Senast uppdaterad: 2023-11-20
Publicerad: 2021-09-22