Våra tjänster

Statens servicecenter erbjuder administrativa tjänster inom lön, e-handel, och redovisning till andra myndigheter under regeringen.

Statens servicecenters syfte är att

 • säkerställa en ändamålsenlig balans mellan kostnadseffektivitet, kvalitet och service
 • samordna de övergripande behoven och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet inom den svenska statsförvaltningen
 • erbjuda landets största samlade kompetens inom statlig löneadministration och redovisning.

Med närmare 160 myndigheter i ryggen är Statens servicecenter en stark beställare med helt andra möjligheter att pressa ner avgifter och driva igenom frågor med leverantörer.

Tjänsteområden

 • Lön - Löneadministration och egenrapportering av person- och anställningsuppgifter samt lönepåverkande händelser.
 • E-handel - Vi möjliggör ett sömlöst elektroniskt flöde från beställning till färdig betalning med minimerade manuella inslag.
 • Redovisning - Vi hjälper med löpande redovisning, kundfakturering, periodiska tjänster, statsredovisning, avstämningar, anläggningsredovisning och bokslut som ett komplement till e-handel.

Tjänstetyper

Statens servicecenter erbjuder tjänstepaket för att tillgodose era behov som kundmyndighet. Det går att kombinera standardiserade och anpassade tjänster för olika tjänsteområden.

 • Standardtjänst
 • Tilläggstjänst standard
 • Standardpaket
 • Anpassad tjänst

Fördelar med standardtjänster

Genom att köpa standardtjänster kan ni som kundmyndighet ägna mer tid åt er kärnverksamhet. När vi tar hand om er lön, e-handel eller redovisning säkerställer vi också att tjänsten alltid utförs enligt de senaste regelförändringarna och direktiven genom en kontinuerlig omvärldsbevakning.

Standardiseringen skapar förutsättning för:

 • effektivare handläggning
 • effektivare användarstöd
 • effektivare förvaltning.

Vilket i sin tur innebär:

 • utrymme för utveckling och modernisering genom exempelvis automatisering och digitalisering
 • reducerat systemunderhåll vilket genererar lägre avgifter.

I våra tjänster ingår alltid systemstöd och kundservice

 • Systemstöd ingår när ni köper tjänster inom lön, e-handel och/eller redovisning av Statens servicecenter. Systemstödet inkluderar systemförvaltning där vi på Statens servicecenter tar ett helhetsansvar för systemstödet, inklusive de standardintegrationer som krävs för tjänsterna.
 • Kundservice ingår när ni köper tjänster inom lön, e-handel och/eller redovisning av Statens servicecenter. I kontakt med oss möter ni rutinerade och engagerade handläggare. Vi hjälper exempelvis till med guidning, beställningar, frågor och ärenden som omfattas av tjänsten och hanterar oplanerade störningar i tjänsten.

Referensgrupper för samverkan

Statens servicecenter arbetar med referensgrupper för att involvera kundmyndigheter i vårt utvecklings- och förändringsarbete. Genom referensgrupper kan vi identifiera behov hos våra kundmyndigheter för att förbättra våra tjänster i samverkan.
Referensgrupperna är rådgivande och har ingen beslutande roll.
Statens servicecenter ser till hela processen för att kunna möta upp den utvecklingskraft som finns hos våra kunder.

Vi på Statens servicecenter arbetar kontinuerligt med referensgrupper för att utveckla och förankra bland annat:

 • system
 • arbetssätt
 • kravspecifikationer
 • prioriteringsordning.

Fördelar för er som kund är att ni får:

 • vara med och påverka tjänsters utformning
 • tidig tillgång till kommande produkter och tjänster innan de driftsätts.

Samverkan säkerställer vår leverans

Vi följer upp och utvecklar våra tjänster i samverkan med våra kunder enligt en modell med tre nivåer:

 • Nivå 1 – Operativt - säkerhetsställa leverans enligt Service Level Agreement (SLA)
 • Nivå 2 – Taktiskt - säkerhetsställa leverans enligt överenskommelse samt eskalering
 • Nivå 3 – Strategiskt (endast vid behov) - övergripande ansvar för samverkan, strategiska diskussioner om tjänster och framtida samarbetsområden samt eskalering från taktisk nivå.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi efter en fastställd modell för att säkerställa en god samverkan.

Mer om Samverkansmodellen (PDF, öppnas i nytt fönster) , 165 kB.

Avgift

Som kund betalar du en avgift som baseras på de tjänster du köper. Avgiften bestäms årligen och följs upp löpande så att rätt avgift debiteras i förhållande till aktuella volymer.

Avgift

Senast uppdaterad: 2022-12-05
Publicerad: 2016-09-05