Redovisning standardtjänst

En standardiserad och samlad lösning för redovisning för dig som kund med E-handel från Statens servicecenter.

Detta får ni med Redovisning standardtjänst

  • Effektiv redovisningstjänst - Med Statens servicecenters redovisningstjänst kan ni få hjälp med er löpande redovisning, kundfakturering, periodiska tjänster, statsredovisning, avstämningar, anläggningsredovisning och bokslut. Ni har även möjlighet att köpa tilläggstjänster i form av exempelvis tidredovisning eller få stöd av en konsult för era specifika behov.
  • Omvärldsbevakning och en effektivare verksamhet - När vi tar hand om er redovisning säkerställer vi också att tjänsten alltid utförs enligt de senaste regelförändringarna och direktiven genom en kontinuerlig omvärldsbevakning.

Fördelar med Redovisning standardtjänst

Redovisning standardtjänst ger en standardiserad och samlad lösning för redovisning och fördelarna är

  • Lägre avgift - I standardtjänsten säkras lägre avgifter genom standardisering av såväl teknisk uppsättning som tjänsteutförande. Statens servicecenter kan leverera samma lösning till flera myndigheter och därmed sänka avgifterna med bibehållen leveranssäkerhet och effektivitet.
  • Färdig koppling mot e-handel - Eftersom Redovisning standardtjänst alltid köps tillsammans med e-handel standardtjänst tar vi på Statens servicecenter ett helhetsansvar för funktionen.

Redovisning tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området redovisning.

Redovisning tilläggstjänst standard

Kundservice för Redovisning standardtjänst

Vi hjälper er med guidning i de systemstöd som Statens servicecenter tillhandahåller för aktuell tjänst.
Vi guidar var upparbetad tid ska registreras enligt användarhandledning.
Vi hanterar frågor som omfattas av tjänsten via våra kundserviceingångar samt tillhandhåller stöd och information på vår Portal för självservice.

Det kan vara

  • bekräfta att en inbetalning har inkommit
  • berätta vilket konto kundfaktura ska betalas till
  • guida hur ett felaktigt flexsaldo ska korrigeras.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07