Lön standardtjänst

En standardiserad och samlad lösning för lönehantering.

Detta får ni med Lön standardtjänst

  • Effektivare administration - Dubbelmoment och pappersflöden försvinner genom att blanketter och lönepåverkande underlag ersätts med rapportering direkt i systemet. Anställningsbeslut går att skriva ut direkt från systemet.
  • Inbyggda kontroller - Förinställda kontroller i systemet minskar risken att uppgifter inte tas med i formulären.
  • Ledtiderna förkortas - Genom att rapportera direkt i systemet istället för att använda blanketter får ni mer tid för inrapportering som kan göras under en längre period.
  • Ökad spårbarhet och kvalitet - Genom att rapportering görs direkt i systemet möjliggörs digital attest. Spårbarheten ökar eftersom registreringar loggas i systemet. Det går att följa ett ärende från inrapportering till utbetalning av lön genom de digitala attesterna.

Fördelar med Lön standardtjänst

Vi hjälper er med lönehantering och möjliggör egenrapportering av person- och anställningsuppgifter samt lönepåverkande uppgifter som ledigheter, frånvaro, ersättningar och utlägg.

Fördelar med Lön standardtjänst:

  • Standardkonfiguration ger effektivare förvaltning.
  • Utveckling - Standardiseringen möjliggör även vidareutveckling av tjänsten för att ytterligare effektivisera den.
  • Lägre avgift - De effektivitetsvinster som standardisering i delpaketet innebär leder till en lägre avgift jämfört med en anpassad tjänst.

Lön tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området lön.

Lön tilläggstjänst standard

Kundservice för Lön standardtjänst

Vi hjälper er med guidning i de systemstöd Statens servicecenter tillhandhåller för aktuell tjänst.
Vi guidar var lönepåverkande uppgifter som ledighet, ersättningar och utlägg ska rapporteras utifrån användarhandledning.
Vi hanterar frågor som omfattas av tjänsten via våra kundserviceingångar samt tillhandhåller stöd och information på vår Portal för självservice.

Det kan vara att

  • förklara avdrag och tillägg som finns på lönespecifikationen
  • förklara saldon i systemstödet som till exempel friskvård- och semestersaldo
  • guida vid korrigeringar av lönepåverkande uppgifter.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07