E-handel standardtjänst

En standardiserad och samlad lösning för e-handel.

Detta får ni med E-handel standardtjänst

  • Effektiv e-handelstjänst - Statens servicecenters E-handel standardtjänst möjliggör ett sömlöst, elektroniskt flöde från beställning till färdig betalning med minimerade manuella inslag. Tjänsten omfattar fakturahantering, kontering med kontroller, betaltjänst med mera. Genom e-beställ och abonnemang ger E-handel standardtjänst er som kundmyndighet möjlighet att utföra och administrera beställningar elektroniskt med automatisk fakturahantering med ordermatch mot faktura, automatkontering, automatattest och betalning.
  • Underlättar avtalstrohet - I Statens servicecenters E-handel ges tillgång till gemensamma ramavtalsleverantörer. Systemstödet för e-handel skapar förutsättningar att göra alla beställningar elektroniskt och samlade på ett ställe, vilket i sin tur stärker avtalstroheten.
  • Uppföljning - Förbättrade möjligheter till uppföljning av inköp.

Fördelar med E-handel standardtjänst

E-handel standardtjänst ger en samlad lösning för e-handel och fördelarna är

  • Lägre avgift - I standardtjänsten säkras lägre avgifter genom att tjänsten har fastslagna rutiner. Statens servicecenter kan leverera samma lösning till flera myndigheter och därmed sänka avgifterna med bibehållen leveranssäkerhet och effektivitet.
  • Utveckling - Standardiseringen möjliggör även vidareutveckling av tjänsten för att ytterligare effektivisera den.

E-handel tilläggstjänst standard

Genom att vid behov beställa tilläggstjänster standard får ni som kundmyndighet mer funktionalitet inom området e-handel.

E-handel tilläggstjänst standard

Kundservice för E-handel standardtjänst

Vi hjälper er med guidning i systemstöd som Statens servicecenter tillhandahåller för aktuell tjänst.

Vi guidar er i fakturahantering och e-beställningar utifrån användarhandledning.

Vi hanterar frågor som omfattas av tjänsten via våra kundserviceingångar samt tillhandhåller stöd och information på vår Portal för självservice.

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07