Vi fyller 10 år

Generaldirektör Åsa Lindh tittar in i kameran och ler

Statens servicecenter bildades den 1 juni 2012. På 10 år har myndigheten gått från att med 130 anställda stötta sju myndigheter med ekonomi- och löneadministration. I dag sköter vi administrationen åt 160 statliga myndigheter. Vi ger också statlig service på fler än 120 servicekontor över hela landet.

– Statens servicecenters framtid är ljus. Genom att köpa våra tjänster kan statliga myndigheter fokusera på sin kärnverksamhet. När våra tjänster utnyttjas bidrar vi till att effektivisera statsförvaltningen och kapar kostnader för staten. Kundundersökningar inom våra två verksamhetsområden visar på väldigt positiva resultat. De är viktigt kvitto på att myndigheten bedriver ett väldigt bra och viktigt arbete, säger generaldirektör Åsa Lindh.

– Vi höjer vår ambitionsnivå för att erbjuda bättre administrativa tjänster anpassade till våra kunders behov. Vi arbetar också för att fler myndigheter ska vilja ta del av vårt tjänsteutbud.

Sedan 2019 har myndigheten också ansvaret för de statliga servicekontor runtom i hela landet. Uppdraget att stärka och utveckla den statliga närvaron och den lokala servicen till medborgare och företagare. I dag finns 123 servicekontor runt om i landet.

Utökar till 148 servicekontor

– Den 1 juni, inviger vi två nya servicekontor i Borgholm respektive Järpen. I slutet av 2023 kommer vi ha utökat till 148 servicekontor

Vi är ett nav för statlig service till medborgare och företag. Förra året hade servicekontoren 2,2 miljoner besökare.

Vi har en bred verksamhet som kräver många olika kompetenser och medarbetare med expertkompetenser inom många olika områden, till exempel lön- och ekonomi, juridik, it, säkerhetsområdet och HR-frågor.

Ta del av vår historia

Senast uppdaterad: 2022-06-02