Fördjupat erfarenhetsutbyte mellan nordens statliga servicecenter

Bild

Nordic Shared Service Centre Forum är ett samverkansforum för de statliga servicecentren i Norden

Nu intensifieras samarbetet servicentren emellan. Länderna kommer träffas fler gånger per år och utvecklingsområden som särskilt kommer att belysas framöver är redovisning, IT-system och HR-tjänster.

Det stod klart när de nordiska statliga servicecentren träffades för sjunde året i rad. I år var Finland värdland och på grund av pandemin genomfördes mötet digitalt.

De nordiska länderna delar samma utmaningar

– Det är väldigt givande att vi kan utbyta erfarenheter och ta del av varandras utvecklingsinitiativ. Vi kommer att utveckla samarbetet med våra nordiska kollegor ytterligare och träffas oftare än en gång om året, vilket känns jättebra, säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice på Statens servicecenter.

Stort intresse för utökade HR-tjänster

De utvecklingsområden som särskilt kommer att belysas framöver är redovisning, IT-system och HR-tjänster. De andra länderna lyfte just HR-tjänster som ett nytt utvecklingsområde. Det finns en ökad efterfrågan på HR-tjänster hos kundmyndigheter i de nordiska länderna, något man även ser hos Statens servicecenters kunder.

– Våra kundmyndigheter har också visat stort intresse för utökade HR-tjänster, något vi nu satsar på att utveckla. Särskilt lönesystemet Heroma erbjuder många olika tilläggstjänster inom HR, såsom rekrytering, rehab, utbildning och kompetens.

Kunddriven tjänsteutveckling - Danmark ligger i framkant

En annan viktig fråga för de statliga servicecentren handlar om att bli bättre på tjänstedesign och kunddriven tjänsteutveckling. Här har det statliga servicecentret i Danmark varit tidiga med att låta kunden vara med från början för att utveckla tjänsten. På Statens servicecenter är detta arbete precis i startgroparna och man har bjudit in intresserade kundmyndigheter att delta i olika utvecklingsgrupper.

– Genom att involvera våra kundmyndigheter kan vi fånga upp behov och på så sätt utveckla tjänsterna tillsammans, säger Hans Tynelius.

Sverige har mycket att lära av övriga nordiska länder

På många områden har de statliga servicecentren i Norge, Finland och Danmark kommit längre med digitalisering och robotisering för att öka effektiviteten och kundupplevelsen. I Norge används till exempel artificiell intelligens och chatbots för att förbättra tillgängligheten i deras kundtjänst, något som även Statens servicecenter ser möjligt att införa på sikt.

Samarbetet mellan länderna kommer att pågå i mindre arbetsgrupper fram tills nästa gemensamma samverkansmöte 2021, då Finland åter är värdland.

Samverkansforum

Nordic Shared Service Centre Forum är ett samverkansforum för de statliga servicecentren i Norden. Det startades för sju år sedan på initiativ av Statens servicecenters generaldirektör Thomas Pålsson och den första träffen skedde i Sverige. Sedan dess har generaldirektörerna från respektive servicecenter tillsammans med ansvariga för produktionen träffats en gång per år hos något av de nordiska servicecentren.

Mer om samverkansforum på Statens servicecenter

Senast uppdaterad: 2020-12-15