Skicka underlag vid föräldraledighet

Under din föräldraledighet har du inte åtkomst till Portalen. De underlag du behöver lämna in skickar du därför med e‑post.

Skicka dina underlag till underlag@statenssc.se.

  • Uppge alltid vilken myndighet som är din arbetsgivare.
  • Skicka varje underlag med separata e‑postmeddelanden.

Vi får av säkerhetsskäl inte svara via e-post på frågor som innehåller personuppgifter, som namn eller adress. Vi kan inte heller skapa nya ärenden. 

Senast uppdaterad: 2023-11-07
Publicerad: 2023-11-07