Löne- och personalsystemet Heroma införs för 100 000 statsanställda

Statens servicecenter är nu redo att införa löne- och personalsystemet Heroma där cirka 100 000 statligt anställdas löner inom en fyraårsperiod kommer att hanteras. Förutom lönehantering finns en rad andra viktiga och efterfrågade funktioner integrerade i systemet.

– Det känns väldigt positivt att vi nu kan erbjuda Heroma som är ett användbart system med flera inbyggda funktioner, något vi vet att många myndigheter efterfrågar. Det blir en enklare och effektivare hantering när många administrativa sysslor kan utföras i ett och samma system, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

Heroma ger stora fördelar för de myndigheter som kommer att ansluta sig. Förutom lönehantering finns det möjlighet att nyttja andra funktioner så som stöd för rekrytering, rehab, kompetens- och utbildningsadministration samt tidrapportering.

Införandet av Heroma som löne- och personalsystem till myndigheter i statsförvaltningen pausades i februari 2019 på grund av vissa brister i it-säkerheten. Statens servicecenter har sedan dess arbetat med systemleverantören CGI för att säkerställa att säkerheten håller högsta nivå.

En tydlig kravbild från Statens servicecenter och ett starkt engagemang från CGI för att anpassa lösningen gör att det nu är möjligt att införa Heroma. Statens servicecenter räknar med att cirka 100 000 statliga löner för bland annat de största myndigheterna i statsförvaltningen inom en fyraårsperiod kommer att hanteras i systemet.

– Det har varit en lång väg och ett omfattande arbete att färdigställa lösningen. Nu känns det väldigt bra att vi nu kan erbjuda ett löne- och personalsystem med många bra funktioner under många år framöver, säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice.

Senast uppdaterad: 2020-07-16