Nyutsedda regionchefer bygger Sveriges nya medborgarservice

I arbetet med att skapa den organisation som ska tillhandahålla lokal statlig service till medborgare och företag har fyra regionchefer utsetts av Statens servicecenter.

– Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att genomföra och förvalta denna viktiga reform som bidrar till att effektivisera statsförvaltningen. Nu har vi tagit ett viktigt steg i detta arbete genom tillsättandet av de fyra regioncheferna, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Den nya divisionen Medborgarservice inom Statens servicecenter får ansvaret för servicekontoren.

– Jag ser fram emot att börja arbeta tillsammans med de mycket kompetenta regioncheferna för att bygga och utveckla en effektiv och kvalitativ statlig serviceorganisation, säger Paul Larsson, divisionschef för Medborgarservice.

Marie Edman Ljungholm blir chef för Region Sydöst. I dag är hon områdeschef för servicekontoren i region Syd. Tidigare har hon bland annat varit nordisk marknads- och försäljningschef i apoteksbranschen.

Eva Arnell blir chef för Region Väst. I dag är hon kontorschef för Skatteverket i Borås. Hon har tidigare bland annat varit chef för kundtjänst på Försäkringskassan.

Fredrika Henriksson blir chef för Region Norr. Hon har i olika chefsbefattningar lång erfarenhet av att utveckla och leda serviceorganisationer i både näringsliv och statlig verksamhet, bland annat som kontorschef inom Arbetsförmedlingen. Närmast kommer hon från Statens servicecenter.

Maria Uddin Åkesson blir chef för Region Mitt. Hon har en bakgrund i banksektorn. I dag arbetar hon på Pensionsmyndigheten som produktionsområdeschef.

Charlotte Kindstedt blir chef för divisionens ledningsstödsavdelning. Hon har lång erfarenhet från försäkringsbranschen. Närmast kommer hon från Pensionsmyndigheten där hon i dag är chef för controllerenheten på produktionsavdelningen.

Samtliga fyra regionkontor kommer finnas utanför storstadsområdena: i Östersund, Visby, Borås och Lund. Den nya organisationen ska inledningsvis tillhandahålla service från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på totalt 113 kontor i landet.

Ledningsgruppen tillträder sina befattningar under första kvartalet. Den 1 juni 2019 tar Medborgarservice formellt över ansvaret för servicekontoren.

Senast uppdaterad: 2024-01-26