Ny organisation för statlig lokal service ska gynna medborgare, företagare och nyanlända

En ny statlig serviceorganisation med kontor i hela Sverige ska förbättra den statliga lokala servicen till medborgare, företag och nyanlända. Statens servicecenter ska ta ansvaret för organisationen som planeras träda i kraft 2019-01-01.

Statens servicecenter ska från den 1 januari 2019 ansvara för en samlad serviceorganisation för statlig lokal service i hela landet. Beslutet togs vid ett regeringssammanträde 2017-09-07.


– Vi är glada att ha fått regeringens förtroende att utföra detta viktiga samhällsuppdrag. Nu ska vi se över hur vi på bästa sätt kan bygga upp verksamheten i samverkan med de aktuella myndigheterna och på vilket sätt vi kan stötta regeringens utredare Mats Sjöstrand i arbetet. Det är viktigt att vi tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och den kompetens som finns inom de lokala kontoren i dag, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Tillsammans med medverkande myndigheters tjänsteutbud ska Statens servicecenter erbjuda en kundorienterad och modern statlig service till medborgare, företag och nyanlända samlat under ett tak i hela landet. Ett samordnat statligt serviceutbud från en organisation ger många fördelar. En viktig vinst är även att den avlastar myndigheterna som i stället kan fokusera på sin kärnverksamhet samtidigt som serviceverksamheten professionaliseras.

– Det här innebär också att regeringen får bättre förutsättningar att direkt påverka serviceverksamhetens omfattning och finansiering i hela landet, säger Thomas Pålsson.

Initialt ska servicekontoren tillhandahålla liknande service som erbjuds i dag från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Ett utökat serviceutbud föreslås erbjudas i nästa steg motsvarande den som i dag erbjuds från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket.

Senast uppdaterad: 2024-01-26