Säkerhet och ökad samverkan i fokus på Samverkansdagen

Generaldirektör Åsa Lindh talar på samverkansdagen

Generaldirektör Åsa Lindh talade på Samverkansdagen via en förinspelad film.

Närmare 180 deltagare från 91 statliga myndigheter möttes när Statens servicecenter för sjätte året arrangerade Samverkansdagen.

Hans Tynelius

Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice

– Samverkansdagen är en viktig mötesplats för samverkan och dialog där vi kan fånga upp myndigheternas behov och önskemål. Detta för att våra tjänster ska utvecklas och bli så träffsäkra som möjligt och bidra till en mer effektiviserad statsförvaltning, säger Hans Tynelius, divisionschef för myndighetsservice på Statens servicecenter.

Uppskattad föreläsning om IT-säkerhet

Under dagen fick deltagare ta del av föreläsningar och seminarier om tjänsteutveckling, ökad samverkan och säkerhet. Bland annat föreläste Lars Grundström, säkerhetschef på Statens servicecenter om Tjänsteleverans i en osäker tid med anledning av vårt uppdrag som beredskapsmyndighet. Gästföreläsaren och IT-säkerhetsexperten David Jacoby höll även i en uppskattad föreläsning om IT-säkerhet och hacking.

Ett bra tillfälle att bli uppdaterad

Jenny Andersson

Jenny Andersson, förvaltningschef Nationalmuseum

En av dem som deltog på Samverkansdagen var Jenny Andersson, förvaltningschef på Nationalmuseum som sedan många är ansluten till en Statens servicecenters lönetjänster.

– Jag tycker dagen har varit givande, bland annat fick jag med mig mycket matnyttigt från ett intressant seminarium om e-handel. Jag deltar på Samverkansdagen för att bli uppdaterad och få höra vilka utvecklingsprojekt som är på gång och samtidigt träffa kollegor från andra myndigheter, säger hon.

 

Samverkansdagen hölls den 15 november på Garnisonen i Stockholm.

Anslutna myndigheter till Statens servicecenter:

  • 166 myndigheter är anslutna till minst en av våra tjänster
  • 139 myndigheter är anslutna till någon av våra lönetjänster
  • 126 myndigheter är anslutna till vår redovisningstjänst
  • 125 myndigheter är anslutna till vår e-handelstjänst
  • Under 2023 planeras 9 nya myndigheter att anslutas till någon av våra tjänster
  • Hälften av alla statliga myndigheter är nu anslutna till Statens servicecenter
Senast uppdaterad: 2022-11-18