Statens servicecenter en del av Digitalidag

Åsa Lindh, generaldirektör

- Under Digitalidag fokuserade vi extra mycket på att besökarna på egen hand skulle navigera i myndigheternas digitala tjänster, säger Åsa Lindh generaldirektör på Statens servicecenter.

Statens servicecenter deltog för tredje året i rad i Digitalidag med syfte att främja användningen av e-tjänster och öka den digitala delaktigheten för alla.

Digitalidag, den 14 oktober, uppmärksammades stort på våra servicekontor. Bland annat uppmuntrades besökarna att själva våga använda myndigheternas digitala tjänster och en rad olika aktiviteter genomfördes i samverkan med bland annat bibliotek, skolor och apotek. Och på servicekontoret vid Odenplan var generaldirektör Åsa Lindh, på plats för att ta del av dagen.

– På våra servicekontor arbetar varje dag servicehandläggare med att guida våra besökare i myndigheternas digitala tjänster. Under Digitalidag lade vi in en extra växel och våra medarbetare fokuserade extra mycket på att besökarna på egen hand skulle navigera i myndigheternas digitala tjänster. Det var superkul och inspirerande att ta del av allt engagemang på plats, säger Åsa Lindh.

Generaldirektören medverkade även i Digitalidags livesändning tillsammans med Staffan Isling, strategisk rådgivare på Sveriges Kommuner och regioner, SKR, för att prata om betydelsen av samverkan för att driva digitaliseringen i landet.
Här kan du se Åsa Lindhs medverkan i Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Under en dag varje år görs en gemensam kraftsamling för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Senast uppdaterad: 2022-10-18