Nu är vi en del av beredskapssverige

Bild på svenska flaggan

Statens servicecenter är en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet.

Från den 1 oktober är Statens servicecenter en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Det innebär att verksamheten ska kunna fungera när samhället utsätts för ytterst svåra påfrestningar under minst tre månader.

Beredskapsmyndigheter är myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Strukturreformen ska stärka alla inblandade aktörer både i planering och förberedelser såväl som i hantering av kriser och ytterst krig.

I första hand berör reformen statliga myndigheters ansvar, roller och uppgifter. Syftet med reformen är bland annat:

  • Ökad tydlighet kring roller och ansvarsfördelning
  • Stärkt motståndskraft i de viktigaste samhällsfunktionerna
  • Stärkt samverkan med det privata näringslivet
  • Möjligheten till riktade geografiska insatser förbättras
  • Kraftsamling kring arbetet inför och vid höjd beredskap.

Relaterat

Samhällets ansvar - Krisinformation.se

Senast uppdaterad: 2022-10-03