Regeringsuppdrag ger mobil service i utsatta områden

Paul Larsson

Paul Larsson, divisionschef medborgarservice.

Statens servicecenter har fått ett utökat uppdrag att öppna nya servicekontor. Beslutet innebär att myndigheten under året ska börja en pilotverksamhet med en mobil lösning för statliga servicetjänster särskilt riktat mot socialt utsatta områden.

— I områden med socioekonomiska utmaningar finns ofta ett stort behov av tillgång till den statlig service som servicekontoren erbjuder och där kan vi göra ett viktigt jobb, säger Paul Larsson, divisionschef för medborgarservice på Statens Servicecenter. 

Statens servicecenter får i uppdrag att under 2022 i en till två kommuner börja försöksverksamhet med ett mobilt koncept för att ge lokal statlig service med inriktning mot socialt utsatta områden.

Bakgrunden till beslutet är att Statens servicecenter i en skrivelse föreslagit att regeringen ger myndigheten i uppdrag att påbörja pilotverksamhet med ett mobilt koncept för att ge lokal statlig service i en till två kommuner.

Relaterat

Regeringens pressmeddelande: Mobil statlig service i utsatta områden


Senast uppdaterad: 2022-06-23