Vi toppar kartläggning om fysisk tillgänglighet och närvaro

Kvinna går in på servicekontor

Statens servicecenter är i topp tre bland Sveriges myndigheter att erbjuda fysisk service med hög geografisk tillgänglighet. Detta visar länsstyrelsernas kartläggning av Sveriges statliga närvaro och service.

– Vi ser hur viktiga våra statliga servicekontor är i dagens digitala samhälle. Vi erbjuder våra besökare fysiska möten för att få hjälp med ärenden till våra samverkansmyndigheter, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Fysisk närvaro stärker förtroendet

Kartläggningen av statlig närvaro och service 2021, som samordnats av Länsstyrelsen i Örebro, lyfter bland annat fram att lokal statlig närvaro är viktig ur flera aspekter. Dels för att upprätthålla legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna, dels för att invånarna ska ha tillgång till lokal statlig service. Många statliga myndigheter har digitaliserat sin service, men framhåller vikten av att fysisk service finns vid sidan om de digitala kanalerna.

118 servicekontor från norr till söder

I rapporten redovisas de elva servicegivande myndigheternas tillgång till fysisk service i såväl antal besökskontor som hur snabbt det går att ta sig till dem med olika trafikslag. Statens servicecenter har i dag 118 statliga servicekontor spridda över hela landet. Kartläggningen visar att det endast är Polismyndigheten och Trafikverket som har fler besökskontor, 252 respektive 241. Statens servicecenter är också, tillsammans med Polismyndigheten och Arbetsförmedlingen, den myndighet som flest kan ta sig till oavsett om de väljer att promenera, cykla, åka kollektivt eller ta bilen.

Uppdrag att öppna ytterligare 28

Under åren 2021-2025 är det endast Statens servicecenter som planerar att öppna nya kontor. I maj 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att öppna 28 nya servicekontor runtom i landet fram till och med 2023.

– I början av april öppnar vi ett nytt servicekontor i Malmö och strax därefter i Göteborg. Sedan rullar det på hela året och nästa med öppningar av nya servicekontor i hela landet. Vi är glada att kunna erbjuda fler personer hjälp med sina ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket och att kunna stötta i användandet av digitala tjänster, säger Paul Larsson, chef för medborgarservice på Statens servicecenter.

2021 hade servicekontoren 2,2 miljoner besökare.

De elva servicegivande myndigheterna: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN. Sammanlagt har dessa 826 besökskontor.

Ta del av kartläggningen

Kartläggning av statlig närvaro och service 2021 - Länsstyrelsen Örebro

Senast uppdaterad: 2022-01-26