Servicekontoren ska få fler att använda e-tjänster

Bild

Helena Blomquist i samtal med generaldirektörerna Anna Eriksson och Thomas Pålsson om digitaliseringens möjligheter. Foto: Pelle T Nilsson.

I Sverige finns en miljon medborgare som inte använder internet, samtidigt som de offentliga tjänsterna tillgängliggörs och erbjuds digitalt. I podden Smarta samtal berättar generaldirektör Thomas Pålsson om hur servicekontoren kan bidra till att minska det digitala utanförskapet och bidra till att nyttja potentialen i det personliga mötet.

Thomas Pålsson generaldirektör Statens servicecenter

Lyssna på Thomas Pålsson i Smarta samtal #9

­– Vår uppgift är att leda medborgare in i den digitala världen för att fler ska kunna ta del av de offentliga tjänsterna, förklarade Thomas Pålsson.

Generaldirektören menade vidare att servicekontoren hjälper medborgare att bli mer digitala, och att verksamheten på så vis bidrar i samhällets utveckling och digitalisering. Samtidigt är digitaliseringen vårt verktyg för att effektivisera statens hela ekonomi- och löneadministration.

I poddavsnittet medverkade också Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Tillsammans med Helena Blomquist från Smarta samtal resonerade de kring myndigheternas gemensamma utmaningar och möjligheter med digitaliseringen.

Data är guld

Under samtalets gång levererade generaldirektörerna flera viktiga budskap:

  • Det behövs en mer tillåtande kultur för att staten ska kunna snabba på innovationer och utveckla framtida tjänster. Det offentliga behöver jobba mer som näringslivet när det gäller att våga och lära genom att misslyckas. Vi behöver bygga en gemensam digital infrastruktur så att exempelvis uppgifter inte behöver lämnas flera gånger.
  • Det offentliga sitter på en guldgruva av data som skulle kunna frigöras för näringslivet, så att de i sin tur kan utveckla smarta tjänster som även det offentliga kan dra nytta av. Öppna data skulle kunna spara ett antal miljarder varje år, och samtidigt bidra till transparens och stärkt demokrati.
  • I framtiden behövs flexibla lösningar för att erbjuda offentlig service till medborgare i hela landet, allt från dagens fasta servicekontor till digitala servicekontor på gemensamma offentliga platser och ambulerande lösningar.

Fler insikter lyssnar du på i poddsamtalet.

Lyssna på Smarta samtal #9

Helena Blomquist och Thomas Pålsson

Helena Blomquist och Thomas Pålsson under inspelningen av podden Smarta samtal. Foto: Pelle T Nilsson.

Stiftelsen Smarta samtals mål är att fördjupa, nyansera och sprida det offentliga samtalet kring stora samhällsutmaningar där näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle behöver ta ett större gemensamt ansvar för att hitta gränsöverskridande konstruktiva lösningar.


Läs mer på Smarta samtals webbplats

Senast uppdaterad: 2020-08-21