Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten

Ingivare/svar till: Justitiedepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10742-2015/1131