Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10081-2014/1131