Ingivare/svar till: Socialdepartementet
Svar lämnat:
Diarienummer: 10413-2012/1131