Förbättrad kontroll av identiteter för folkbokföring och samordningsnummer

Person sträcker fram ett pass.

Foto: Fialotta Bratt, Skatteverket.

Den 3 juni införs biometrisk jämförelse vid identitetskontroll i form av digital ansiktsjämförelse på de statliga servicekontoren. Identitetshandlingar kommer också att granskas maskinellt för större säkerhet. Kontrollerna sker före tilldelning av samordningsnummer och folkbokföring efter flytt till Sverige. Syftet är säkrare identiteter och därmed en korrekt folkbokföring.

– Redan tidigare har den som skulle bli folkbokförd eller som ska tilldelas samordningsnummer behövt inställa sig på ett servicekontor för identitetskontroll. Genom att vi nu installerar utrustning för biometrisk jämförelse av personer och dokument blir kontrollerna ännu säkrare, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Det maskinella stödet för jämförelse och kontroll används på 58 av de statliga servicekontoren. Den som ska besöka ett servicekontor för att bli identifierad ska boka tid för det i förväg, för att undvika kö och kunna planera sitt besök. Det går att göra på Skatteverkets webbplats. Avgränsningen i antal kontor syftar till att kunna hålla tillräckligt hög kvalitet och service.

– Vi tar emot personer och dokument från väldigt många länder. De som ska arbeta med detta behöver göra det regelbundet för att bibehålla och utveckla kompetens och service. Vi har tillsammans med Skatteverket valt ut aktuella servicekontor med en spridning så att det går att resa fram och tillbaka över dagen till ett kontor och få hjälp med sitt ärende säger Petra Robin, projektledare på Statens servicecenter.

Det finns tre identitetsnivåer som kan registreras för en person med samordningsnummer – styrkt, sannolik eller osäker. En person med samordningsnummer kan få identitetsnivån styrkt om personen infunnit sig på ett servicekontor för identitetskontroll och överlämnat handlingar som styrker personens identitet. I vissa fall behöver samhället registrera personer även när det inte går att styrka identiteten. Då framgår det av informationen kopplad till samordningsnumret att identiteten inte är styrkt.

– Huvudregeln är att identiteten ska vara styrkt. Ett samordningsnummer med information om att personens identitet är styrkt kan framöver bli mer användbart i samhället eftersom vi har kontrollerat identiteten, men det förutsätter att myndigheter och företag anpassar sina register så att denna uppgift framgår även hos användaren, säger Tobias Wijk.

Läs mer på skatteverkerket.se.

Senast uppdaterad: 2024-06-03