Servicekontor 133 öppnar i västra Stockholm

Invigning Brommaplan

Den 15 maj öppnar vi ett servicekontor vid Brommaplan. Hit kan du vända dig för stöd och vägledning i ärenden som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

– Boende och företagare i västra Stockholm får nu bättre tillgång till statlig service. Vi ser fram emot att möta besökarna på vårt nya servicekontor, säger kontorsområdeschef Sarab Shahvali.

Servicekontoret som ligger på Brommaplan 418 beräknas kunna ta emot omkring 200 besökare dagligen.

– Vi förstärker den statliga närvaron lokalt och förenklar kontakten med våra fyra samverkansmyndigheter, för invånare som behöver en personlig kontakt, säger regionchef Maria Uddin Åkeson.

Mer info om servicekontoret på Brommaplan.

Senast uppdaterad: 2023-05-22