Statliga servicekontoret invigs i Skäggetorp

Den 1 december invigs det statliga servicekontoret i Skäggetorps centrum 1A, Linköping. Vid invigningen deltar bland andra Statens servicecenters regionchef Tobias Lundin och kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund.

Kristina Edlund och Yousef Aido

Linköpings kommunstyrelsens ordförande, Kristina Edlund och servicehandläggare Yousef Aido invigde servicekontoret i Skäggetorp. Foto: Fanny Miles/Linköpings kommun

– Det känns meningsfullt och viktigt att ge personlig service till fyra av våra största myndigheter i Skäggetorp. Den statliga servicen gör skillnad och samhällsnytta när den kommer närmare medborgarna och företagarna, säger regionchef Tobias Lundin.

Syftet med etableringen av det nya servicekontoret i Skäggetorp är att öka den lokala statliga närvaron.

Från Arbetsförmedlingen deltar enhetschef Pernilla Sandell. Från Försäkringskassan medverkar verksamhetsområdeschef Andreas Stjernberg och från Skatteverkets deltar enhetschef Carina Chrona. Länstyrelsen i Östergötland representeras av försvarsdirektör Jenny Knuthammar.

På plats vid invigningen deltar också servicekontorets medarbetare, kontorsområdeschef Mari Bergström och verksamhetsutvecklare, Ida Banck.

I Linköping har vi också ett servicekontor på Kungsgatan 27.

Mer om servicekontoret i Skäggetorp
Servicekontorets adress är Skäggetorps centrum 1A. Öppettiderna är måndag-fredag, klockan 10.00-16.00.

På servicekontoret kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicehandläggare hjälper till med ärenden som rör socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både arbetssökande och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster. Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,2 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar vi till 147 servicekontor.

Senast uppdaterad: 2022-12-02