Statliga servicekontor invigs i Borgholm och Järpen, Åre kommun

Martin Söderström och Bengt Åke Sundelin

Martin Söderström från Åre kommun och kontorsområdeschef Bengt-Åke Sundelin invigde servicekontoret i Järpen. Foto: Rasmus Persson/Åre kommun

Den 1 juni invigs servicekontor i Borgholm och Järpen, Åre kommun som ett led i regeringens satsning på utökad lokal statlig närvaro. Statens servicecenter har nu 123 servicekontor.

– Jag är mycket glad att vi nu etablerar oss i Borgholm och Järpen. Med fler servicekontor stärker vi den statliga servicen i hela landet, säger generaldirektör Åsa Lindh.

Regeringen beslutade den 26 maj 2021 att ge Statens servicecenter i uppdrag att öppna 28 nya servicekontor.

– Den statliga servicen gör skillnad när den kommer närmare invånarna. Samhällsnyttan är stor när medborgare får lokal statlig service från fyra av våra största myndigheter, säger divisionschef Paul Larsson.

Servicehandläggare hjälper till med frågor som rör bland annat socialförsäkringar, pensioner och skatter. Dessutom kan både privatpersoner och arbetsgivare göra spontanbesök för att få hjälp med Arbetsförmedlingens digitala tjänster.

På servicekontoren kommer kommunens invånare och företagare få information och vägledning från fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Servicekontorens tjänster är efterfrågade och kontoren har cirka 2,2 miljoner besök årligen. Fram till år 2023 utökar vi till 148 servicekontor.

Mer om servicekontoret i Borgholm

Medverkande vid invigningen i Borgholm är bland andra civilminister Ida Karkiainen, Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh och landshövding Peter Sandwall.

Från Borgholms kommun deltar kommunstyrelseordförande Ilko Corkovic. Från Försäkringskassan medverkar verksamhetsområdeschef Cornelia Englén.

På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Statens servicecenters regionchef Tobias Lundin, kontorsområdeschef Per Grenerfors och medarbetare.

Servicekontorets adress är Östra Kyrkogatan 10 i Borgholm. Öppettiderna är tisdagar och torsdagar, 10.00–12.30 och 13.30–15.00.

Mer om servicekontoret i Järpen, Åre kommun

Medverkande vid invigningen i Järpen, Åre kommun, är bland andra regionchef Jörgen Leding, Jämtlands läns regionråd, Elise Ryder Wikén samt ordförande i kommunfullmäktige i Åre Kommun, Peter Jansson.

Från Försäkringskassan deltar överdirektör Maria Rydbeck och från Arbetsförmedlingen deltar enhetschef Frida Biller.

På plats vid invigningen på servicekontoret finns också Staten servicecenters regionchef Jörgen Leding, kontorsområdeschef Bengt Åke Sandelin och medarbetare.

Servicekontorets adress är Norra vägen 16 C i Järpen. Öppettiderna är tisdagar och torsdagar, 10.00–12.00 och 13.00–15.00.

Senast uppdaterad: 2022-06-01