Örebroarna ges kommunal och statlig service på samma plats

Band med rosett

Örebro kommun och Statens servicecenter inleder den 25 april ett samarbete där samlad medborgarservice ges från stat och kommun på samma plats vid Näbbtorgsgatan 10 i Örebro. Nu går det att ansöka om föräldrapenning och samtidigt ställa barn i kö till förskola vid ett och samma tillfälle.

Kommunens kommunvägledare arbetar sida vid sida med statens servicehandläggare när kommunens servicecenter och Statens servicecenters servicekontor flyttat ihop. Besökarna kommer ges en personlig, samlad och digital service från stat och kommun i en gemensam lokal

– Samlokaliseringen skapar goda förutsättningar för att utveckla samarbetet vidare med medborgarnas bästa i fokus, säger Margareta Wall, kommunikationsdirektör, Örebro kommun.

Personlig service i ett digitalt samhälle

När samhällets service blir alltmer digital är en fysisk lokal att besöka ett viktigt komplement. Att stat och kommun samlar samhällsservicen bidrar till att minska det digitala utanförskapet.

– Det blir enklare för besökarna att bara behöva gå till en plats för att få hjälp med flera frågor samtidigt. Nu stärker och utvecklar vi medborgarservicen i Örebro genom mer samverkan mellan stat och kommun, säger Statens servicecenters generaldirektör Åsa Lindh.

Örebro kommun har via sitt servicecenter erbjudit kommunal service till medborgare och företagare sedan 2014.

Statens servicecenter har 119 servicekontor över hela landet, på vilka medborgare och företagare kan få vägledning i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Utöver servicekontoret som nu flyttat till Näbbtorgsgatan 10 har Statens servicecenter ytterligare ett servicekontor i Örebro, i Vivalla på Argongatan 89 B.

Senast uppdaterad: 2022-04-26