Vi fortsätter toppa kartläggning om fysisk närvaro och tillgänglighet

Fasad med Statens servicecenters logotyp.

Statens servicecenter fortsätter att vara i topp bland Sveriges myndigheter när gäller att erbjuda hög geografisk tillgänglighet och samtidigt fysisk service. Det visar länsstyrelsens kartläggning.

Sedan förra årets mätning är det Statens servicecenter som sticker ut genom att ha ökat antalet servicekontor. Vi är den myndighet som ökat egna besökskontor mest från 2021 till 2024 efter att vi utökat servicekontor med 27 stycken.

För fjärde året i rad har länsstyrelsen kartlagt och analyserat statlig service och dess närvaro

Vid länsstyrelsernas mättillfälle hade vi utökat med 13 servicekontor jämfört med förra årets mätning. Fram till slutet av 2024 utökar vi till 147 servicekontor.

Statlig närvaro och service 2024 | Länsstyrelsen Örebro (lansstyrelsen.se)

Senast uppdaterad: 2024-06-25