Fortsatt mycket hög kundnöjdhet på servicekontoren

Kvinna går ut från ett servicekontor.

Kundundersökningen som genomfördes på servicekontor under våren visar att nöjdheten bland besökare ligger kvar på en mycket hög nivå överlag. NKI-resultatet är 93 på skalan 0 till 100.

– Det är glädjande att kundnöjdheten ligger kvar på en mycket hög nivå. Resultatet visar tydligt att vår verksamhet är mycket uppskattad bland våra besökare. Jag vill tacka alla servicehandläggare för ett utomordentligt arbete, säger Paul Larsson, verksamhetsområdeschef medborgarservice.

3 476 respondenter svarade på undersökningen som ägde rum under veckorna 11-12. Detta motsvarande 10 procent av besöken på dessa kontor.

Nästan samtliga som svarade i undersökningen uppger att de fick ett bra bemötande, svar inom rimlig tid samt den hjälp de behövde, oavsett servicekontorets storlek och geografiska placering. Drygt nio av tio fick också den hjälp de behövde.

  • 97 procent fick ett bra bemötande
  • 96 procent fick den hjälp de behövde
  • 94 procent fick svar inom rimlig tid.

Samtliga regioner har ett NKI över 90. Stockholm och Gotland får högst resultat, med 96 i index. Region Mitt har en tydlig positiv utveckling, från ett resultat på 87 vid den förra mätningen till 95 denna gång.

Bemötandet på kontoren är fortsatt mycket bra överlag, det framgår av en marginell ökning jämfört med föregående vårmätning. Andelen som anser att de fick ett bra bemötande ökar mest i Region Mitt till 99 från 92.

Anledningen till att besökarna väljer att besöka servicekontoren fysiskt handlar fortsatt främst om att de behöver hjälp med e-tjänsterna. Besökarna fortsätter att ha flest ärenden som berör Skatteverkets tjänster och andelen besökare till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ökar marginellt.

Senast uppdaterad: 2024-05-21