Vårt säkerhetsarbete bidrar till ökad säkerhet för våra kunder

Bild

Statens servicecenter deltar i kampanjen Tänk säkert under oktober månad.

Säkerhet är en prioriterad fråga inom Statens servicecenter för att vi ska kunna leverera säkra tjänster och hantera våra uppdrag på ett trygg sätt. Under oktober månad deltar vi i kampanjen Tänk säkert, som en del av den europeiska säkerhetsmånaden, med syfte att öka vår kunskap om cybersäkerhet.

– Informations- och cybersäkerhet är viktiga frågor i vårt vardagliga arbete och vi behöver hantera information på ett säkert och klokt sätt. Idag är risken för desinformationen överhängande och därför är det viktigt att vara källkritisk till information som berör oss, eller annat i vår omvärld, säger Lars Grundström, säkerhetschef på Statens servicecenter.

Väl etablerade säkerhetsrutiner på plats

Vid ett försämrat säkerhetsläge som det vi nu upplever ökar risken för desinformationskampanjer och ryktesspridning. Tänk säkert är därför en bra påminnelse om vikten av att ständigt arbeta systematiskt med informationssäkerhet, menar Lars Grundström.

Statens servicecenter har väl etablerade säkerhetsrutiner och som en del i uppdraget som beredskapsmyndighet bedriver vi en aktiv omvärldsbevakning och samverkan med flera andra myndigheter. Enligt Lars Grundström har medvetenheten, kunskapen och myndighetens förmåga att tillämpa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i vardagen förbättras för varje år.

– En viktig del i det arbetet är riskhanteringen där myndigheten har utvecklat både styrning och arbetssätt, vilket skapar förutsättningar för ett bra informationssäkerhetsarbete, säger han.

Ett gott resultat visar att vi är på rätt väg

Ett kvitto på att Statens servicecenter börjar få ett systematiskt informationssäkerhetsarbete på plats, pekar både ett bättre resultat i uppföljningen Infosäkkollen och betänkandet Centraliseringen av administrativa tjänster till Statens servicecenter – en utvärdering.

– Utredningen konstaterar att Statens servicecenter är väl rustad för att bedriva ett systematiskt arbete med säkerhet och säkerhetsskydd och att vi även gör det i praktiken. Vårt arbete bidrar även till att säkerheten för våra kunder, både direkt och indirekt, ökar, säger Lars Grundström.

Tänk säkert (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)
Bli inte lurad (Myndigheten för psykologiskt försvar)
Till allmänheten. Alla kan bidra till Sveriges cybersäkerhet. Du också. (msb.se)

2012 införde EU-kommissionen den europeiska cybersäkerhetsmånaden i syfte att öka medvetenheten och kompetensen om informationssäkerhet hos privatpersoner och organisationer. Den inträffar under oktober månad varje år.

I samband med den europeiska cybersäkerhetsmånaden anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Polisen informationskampanjen "Tänk säkert. Statens servicecenter deltar sedan flera år i Tänk säkert för att lyfta viktiga frågor om informationssäkerhet inom organisationen.

Logga
Senast uppdaterad: 2023-10-02