Avgifter

Från den första januari 2022 gäller dessa avgifter för Statens servicecenters tjänster. Avgiftsnivån står i relation till den resursåtgång som tjänsten ger upphov till.

Genom att Statens servicecenter fortsätter att effektivisera verksamheten kan vi hålla nästan samma avgifter under år 2022 som för 2021. Enda skillnaden är en justering och komplement för Grundavgift rekryteringsstöd som nu erbjuds i tre olika paket. Resterande avgifter stannar oförändrade.

Läs mer i vår avgiftsförteckning för år 2022

Läs mer i vår avgiftsförteckning och ta del av information gällande månadsfakturering under rubriken Avgifter för 2022 som är till höger i menyvalet.

Du kan även ladda ner vår avgiftsförteckning som pdf:

Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2022, (PDF, öppnas i nytt fönster). , 144 kB.

Avgiftsförteckning för år 2021

Fram till första januari 2022 gäller fortfarande vår avgiftsförteckning för år 2021. Läs mer i vår avgiftsförteckning och ta del av information gällande månadsfakturering under rubriken Avgifter för 2021 som är till höger i menyvalet.

Du kan även ladda ner vår avgiftsförteckning som pdf:

Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2021, (PDF, öppnas i nytt fönster). , 149 kB.

Kontakt

Om du har frågor kring faktureringsrutinen är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Statens servicecenter.

Kontakta kundansvarig

Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2018-02-13