Avgifter

Från den första januari 2023 gäller nya avgifter för Statens servicecenters tjänster. Avgiftsnivån står i relation till den resursåtgång som tjänsten ger upphov till.

Genom att Statens servicecenter fortsätter att effektivisera verksamheten kan vi hålla nästan samma avgifter under år 2022 som för 2021. Enda skillnaden är en justering och komplement för Grundavgift rekryteringsstöd som nu erbjuds i tre olika paket. Resterande avgifter stannar oförändrade.

Läs mer i vår avgiftsförteckning för år 2023

Läs mer i vår avgiftsförteckning och ta del av information gällande månadsfakturering under rubriken Avgifter för 2023 som är till höger i menyvalet.

Du kan även ladda ner vår avgiftsförteckning som pdf:

Avgifter för Statens servicecenters tjänster 2023 , 162 kB.

Avgifter för tillkommande tjänster 2022 , 124 kB.


Kontakt

Om du har frågor kring faktureringsrutinen är du välkommen att vända dig till din kontaktperson på Statens servicecenter.

Kontakta kundansvarig

Senast uppdaterad: 2023-03-24
Publicerad: 2018-02-13