Fler nya kunder till Statens servicecenter

Statens servicecenter tecknade i början av december en avsiktsförklaring med Jordbruksverket för leverans av lönetjänster i lönesystemet Heroma.

Detta innebär att Jordbruksverket kommer att kunna vända sig till Statens servicecenter i lönerelaterade frågor, till exempel löneutbetalningar, reseräkningar och andra utlägg. Jordbruksverket har också valt att utöka lönetjänsterna med HR-funktioner såsom rehabilitering, rekrytering, kompetens- och utbildningsadministration.

– Jag är glad över att Jordbruksverket väljer att bli kund hos oss. Vi kommer att ta över administrationen kring 25 000 löneutbetalningar per år, säger generaldirektör Thomas Pålsson.

I dagsläget samlas nästan hälften av statsförvaltningens löneadministration hos Statens servicecenter, och fler och fler myndigheter väljer att ansluta sig. Här finns en samlad expertis inom löne- och redovisningstjänster.

Kraftfulla tillsammans

I takt med att Statens servicecenter växer ökar förutsättningarna för att hålla nere kostnader och utveckla verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

– Tillsammans blir vi kraftfullare. Ju fler myndigheter som väljer att ansluta sig, desto bättre möjligheter har vi att effektivisera ytterligare. Vi har även ett bra utgångsläge vid upphandlingar av olika system jämfört med om enskilda myndigheter måste göra upphandlingar på egen hand, säger Thomas Pålsson.

Fler myndigheter ansluter sig tjänsterna

Andra myndigheter på väg in till Statens servicecenter är Kungliga konsthögskolan som har tecknat en överenskommelse för leverans av lönerelaterade tjänster och Försvarshögskolan som har tecknat en avsiktsförklaring inom samma område. Många av Statens servicecenters befintliga kunder väljer även att utöka sina tjänster. Myndigheten för yrkeshögskolan och Konjunkturinstitutet utökar med redovisning och kommer därmed att köpa samtliga tjänster under nästa år.

Statens servicecenter hanterar i dag cirka 115 000 lönespecifikationer per månad för 130 kundmyndigheter. Målsättningen är att vid utgången av 2022 hantera lönerna för 50 procent av antalet anställda i statsförvaltningen.


Senast uppdaterad: 2020-12-16