Statens servicecenter fortsätter att växa

Årsredovisning 2018

Statens servicecenter omsatte 477 miljoner kronor 2018. Det är en ökning med 15 procent i jämförelse med föregående år.

Omsättningen har ökat till följd av att fler myndigheter använder sig av våra tjänster men också till följd av att befintliga kunder köper fler tjänster.

– Jag är säker på att Statens servicecenter kommer att expandera ytterligare och fortsätta utveckla verksamheten för att på bästa sätt effektivisera svensk statsförvaltning, säger Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter.

För andra året i rad redovisar Statens servicecenter ett ekonomiskt överskott. Det uppgick till 7,4 miljoner kronor för 2018, och 3,6 miljoner kronor 2017. Detta ska ställas mot att myndigheten gick med ett underskott det första året med 78 miljoner kronor.

Samtidigt som expansionen fortsätter blir myndigheten allt effektivare. Statens servicecenter har bland annat arbetat med att ytterligare effektivisera och digitalisera lönehanteringen, vilket visar sig på utfallet av årets nyckeltal. Myndigheten har i snitt ökat hanteringen av löner per årsarbetare med 121 lönespecifikationer eller 14 procent mellan år 2017 och 2018.

Under 2018 har Statens servicecenter fått ett nytt uppdrag av regeringen om att ansvara för en samlad organisation som ska ge lokal statlig service till medborgare och företag i hela landet. Det ska ske vid 113 befintliga servicekontor med sammanlagt cirka 800 anställda.

Årsredovisning 2018 , 2 MB.

Senast uppdaterad: 2024-01-26