Lönespecifikationer via en digital brevlåda är säkert och kostnadseffektivt

Statens servicecenter börjar att skicka lönespecifikationer och kontrolluppgifter digitalt till anställda på kundmyndigheter. Men det kräver att anställda har eller skaffar sig en digital brevlåda för att de större besparingarna ska uppnås.

Statens servicecenter erbjuder anställda på myndigheter som köper lönetjänster av Statens servicecenter att ta emot lönespecifikationer och kontrolluppgifter via en säker digital brevlåda. Det är den digitala tjänsten Mina meddelanden som Statens servicecenter nyligen anslutit sig till och som förvaltas av Skatteverket.

– Anslutningen innebär att anställda på våra kundmyndigheter framöver kommer att få sina löne-och kontrolluppgifter skickade till sig digitalt och per post. Vi hoppas att pappersposten dock ska minska i takt med att anställda väljer att få digital post via en säker brevlåda, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Av närmare 100 000 statsanställda kan cirka 45 000 av dessa nyttja möjligheten att få digital post i år.

– Vi fortsätter att öka på den siffran genom att anslutna fler lönesystem till den generiska tjänst vi tagit fram och som gör det möjligt för oss att koppla på verksamhetssystem till Mina meddelanden med minimala anpassningar. Det är viktigt att vi arbetar effektivt i hela processen, säger Hans Tynelius, avdelningschef på Statens servicecenter.

Förutom att anslutningen ger möjlighet för myndigheten att spara pengar samtidigt som posten skickas på ett snabbt och säkert sätt så är det också ett bidrag till den digitala effektiviseringen inom statsförvaltningen. Men det krävs att anställda har eller skaffar sig en säker digital brevlåda för att den stora kostnadseffektiviteten ska uppnås för staten som helhet.

Senast uppdaterad: 2024-01-26