Lunds universitet köper lönerelaterade tjänster av Statens servicecenter

Bild

Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter, skakar hand med Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, efter de båda undertecknat överenskommelsen. Foto: Statens servicecenter

Lunds universitet tecknar i dag överenskommelse med Statens servicecenter för hantering av lönerelaterade tjänster. Volymmässigt innebär det cirka 120 000 lönespecifikationer och 32 000 reseräkningar per år för Statens servicecenter att hantera.

Lunds universitet har cirka 7 500 anställda och flertalet arvodister som från och med april 2018, då tjänsterna tas i bruk, kan vända sig till Statens servicecenter i frågor relaterat till löneutbetalningar, semestertillägg, utläggsfrågor och andra frågor kopplat till löne- och utläggsutbetalningar.

– Vi är både stolta och mycket glada över att Lunds universitets väljer Statens servicecenter som leverantör. Vi har en god kunskap om universitets- och högskolesektors specifika behov genom egen expertis men också genom de mycket givande utvecklingssamarbeten som Statens servicecenter samordnar och driver för sektorn med syfte att anpassa tjänster inom HR- och löneområdet, säger Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter.

Statens servicecenter hanterar i dag cirka 83 000 lönespecifikationer per månad för 111 myndigheter och förväntas vid kommande årsskifte hantera upp mot 100 000 lönespecifikationer per månad.

Senast uppdaterad: 2024-01-26