Tjänsteutveckling och kund­samverkan på Samverkansdagen 2021

Åsa Lindh Samverkansdagen

Tjänsterna ska utvecklas i samverkan med kunderna, sa generaldirektör Åsa Lindh på Samverkansdagen den 25 november 2021.

Dialog, transparens och samarbete med kundmyndigheter gick som en röd tråd genom hela Samverkansdagen 2021, i år på temat Utveckling för framtiden.

Åsa Lindh, generaldirektör

Åsa Lindh, generaldirektör.

– Vi vill samarbeta i än högre grad med våra kundmyndigheter i vårt arbete med utveckling av tjänster och system. Vi kommer att prioritera tjänsteutveckling framöver för att i dialog och samverkan med våra kunder skapa kostnadseffektivitet i statsförvaltningen, sa Åsa Lindh, generaldirektör på Statens servicecenter.

Deltagarna fick under dagen bland annat veta mera om våra standardtjänster, förbättringsarbete som pågår inom kundservice, kunddriven tjänsteutveckling, säkerhetsarbetet i tjänsteutvecklingen samt förutsättningar för mobila appar.

Kunderna involveras i utvecklingsarbetet

Hans Tynelius

Hans Tynelius. divisionschef.

– Det var värdefullt att kunna träffa våra kundmyndigheter fysiskt igen efter en lång pandemi, nu fick vi möjlighet att prata direkt med dem i en levande dialog. Vi använder deras viktiga input i vårt fortsatta utvecklingsarbete säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice och dagens moderator.

Samverkan i referensgrupper är ett viktigt forum för att ta hand om kundernas synpunkter. Fyra referensgrupper inom olika områden har startats och ytterligare två är på gång.

– Dialogen med kundmyndigheterna bidrar till att våra tjänster utvecklas. Vi vill lyssna in kundernas behov, skapa delaktighet i tjänsteutvecklingen och göra gemensamma prioriteringar, förklarar Hans Tynelius.

Kraftsamlar inom tjänsteutveckling

Innovation och tjänsteutveckling är ett område som Statens servicecenter sätter särskilt fokus på. Myndigheten har stärkt utvecklingsförmågan genom att etablera en ny enhet för verksamhetsutveckling och genom utökade kompetenser. Det ger mer kraft att kunna driva och samordna projekt och utvecklingssatsningar, inte minst mot systemleverantörerna.

Från kundunikt till standardiserat

Marie Seijboldt

Marie Seijboldt, Statskontoret.

Statens servicecenter har som uppdrag att sänka de administrativa kostnaderna i staten. Genom att standardisera tjänster kan vi effektivisera administrationen, vilket leder till minskad förvaltning och på sikt lägre avgifter. Intresset för Statens servicecenters paketerade standardtjänst är stort. I dagsläget har redan 37 kundmyndigheter anslutit sig till standardtjänstpaketet där man samlat lön, redovisning och e-handel. Statskontoret är en av de kundmyndigheter som anslutit sig till standardpaketet. Marie Seijboldt, administrativ chef på Statskontoret, delade med sig av erfarenheter från anslutningen:

– Vi upplevde anslutningsprocessen som ganska enkel. Det fanns ett upplägg som lotsade oss igenom och det fanns utrymme att diskutera de frågor som vi stött på längs vägen. Vi hade väldigt proffsiga konsulter. En styrka i vårt genomförande var att den ekonomikonsult som skulle ta hand om oss efter migreringarna också ingick i projektet.

Samverkansdagen mötesplats för kundmyndigheter

Samverkansdagen är en årlig konferens där Statens servicecenter bjuder in nuvarande och framtida kundmyndigheter för nätverkande och kunskapsutbyte. I år var det femte gången arrangemanget ägde rum. På plats fanns närmare etthundrafyrtio representanter från olika myndigheter.

Senast uppdaterad: 2021-11-29