Betyget från kunderna ökar

Statens servicecenter nöjda kunder

Det totala NKI-värdet från kontaktpersoner har ökat markant jämfört med 2019.

Resultatet från vår senaste kundundersökning visar förbättringar inom samtliga områden jämfört med tidigare år. Användarna är mest nöjd med att lönen har utbetalats korrekt, att man blir väl bemött och får svar inom rimlig tid.

-Det är fantastisk kul att vi fått så fina resultat. Genom att lyssna på dem som använder våra tjänster kan vi jobba för att ständigt förbättra vår verksamhet. Det är mycket tack vare våra engagerade kunder som vi kan bli bättre, säger Hans Tynelius, divisionschef myndighetsservice på Statens servicecenter.

Kunderna allt mer nöjda med våra tjänster och leveranser

Det sammanlagda värdet för NKI hos användarna har ökat jämfört med förra året. Mest nöjd är man med bemötande, korrekta löneutbetalningar och att man får svar inom en rimlig tid. Nöjdheten för användare hos myndigheter med fler än 2000 anställda ökar inom samtliga områden jämfört med föregående år.

Användarnas svarFörstora bilden

Sammanställning av användarnas svar.

-Det är glädjande att vi kan se en fortsatt uppgång i siffrorna utifrån vad användarna svarat. Särskilt kul är det att betyget från våra kontaktpersoner har ökat markant, säger Hans Tynelius.

Det totala NKI-värdet för kontaktpersonerna ökade med fem enheter jämfört med 2019. Detta är en signifikant ökning och ett trendbrott mot de senaste åren.

Kontaktpersonernas svar.Förstora bilden

Sammanställning av kontaktpersonernas svar.

-Resultatet från NKI-undersökningen är oerhört viktigt och hjälper oss att navigera framåt för att få kunskap om förbättringsområden. Vi kan identifiera åtgärder för att ge oss nöjdare kunder och bidra till en effektivare statsförvaltning, avslutar Hans Tynelius.

1800 användare och kontaktpersoner har svarat

Det är sjätte året i rad som Statens servicecenter gör en så kallad NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index). Totalt har cirka 1800 användare och kontaktpersoner svarat på kundundersökningen. Användaren är en statsanställd som får lön från oss eller på något sätt kommer i kontakt med våra ekonomitjänster. Kontaktpersonen är en anställd på en kundmyndighet som har regelbunden kontakt med Statens servicecenter på operativ, taktisk eller strategisk nivå.

Senast uppdaterad: 2021-02-10