Utredning föreslår 28 nya servicekontor

Nya servicekontor runtom i landet och fler anslutna myndigheter, såsom bland annat Centrala studiestödsnämnden och Trafikverket. Nu går utredningens förslag på remiss.

Idag presenteras utredningen om de statliga servicekontorens utveckling. En utredning som pågått i ett år med uppdrag att föreslå dels orter för nya servicekontor dels vilka fler myndigheter som skulle kunna ansluta sig för att öka kontorens serviceutbud. Sammanlagt föreslås nu 28 nya servicekontor och flera nya myndigheter.

– Det här blir oerhört spännande för Statens servicecenter. Förslaget att etablera dessa nya servicekontor är en viktig del av reformen att öka den lokala statliga servicen, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

Nya kontor i glesbygd och utsatta områden

Utredaren bakom rapporten är landshövding Sven-Erik Österberg. Han berättar att de besökt kommuner i landet, med och utan statliga servicekontor och uppfattat ett stort sug efter dessa där de inte finns idag.

– Med förslagen i utredningen täcker vi upp orter där de idag har långt till statlig service. De är inte slumpvis utvalda, vi har analyserat behoven noga, säger Österberg.

Utredningen som idag går på remiss innehåller följande förslag på nya servicekontor:

  • 15 nya kontor i gles- och landsbygdsområden eller områden som drabbats av statliga nedläggningar. Föreslagna orter är Askersund, Boden, Borgholm, Finspång, Filipstad, Laholm, Lysekil, Nordmaling, Nynäshamn, Stenungssund, Sölvesborg, Tingsryd, Ånge, Åre och Östhammar.
  • Elva nya kontor i utsatta områden runtom i landet, i städer som Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Södertälje, Uppsala och Växjö.
  • Två till tre nya kontor centralt i storstadsområdena.
  • En försöksverksamhet med ett mobilt servicekontor.

Pilot med mobilt kontor

 I utredningen föreslås ett försök med ett mobilt servicekontor.

– Vi ser gärna att Statens servicecenter gör en pilot med ett mobilt servicekontor. Detta skulle kunna täcka upp flera små kommuner enligt ett schema. På så vis skulle de enskilda individerna slippa resa långt. Jag tänker mig att det funkar lite som en bokbuss, säger Sven-Erik Österberg.

Myndigheter på förslag

Myndigheter som föreslås ansluta sig är Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag då det redan pågår förstudier.

– Vad gäller dessa föreslår vi att regeringen ska förtydliga att de ska ingå i servicekontorens utbud. Förhandligar tenderar att dra ut på tiden. Är det ett tydligt uppdrag att det ska ske är det lättare att få till snabba resultat, säger Sven-Erik Österberg.

"Ett rejält uppdrag"

Förslagen i utredningen ska genomföras under 2021, eller i den takt Statens servicecenter mäktar med.

– Det är ett rejält uppdrag till Statens servicecenter som kommer ge en ordentligt utökad statlig service, säger Sven-Erik Österberg.

Läs utredningen i sin helhet på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-01-22