Erfarenheter från servicekontor på export till Ukraina

Bild på sveriges representanter vid konferensen "Bringing Services Closer" i Kiev.

Sveriges representanter bestående av Thomas Paulsson längst till vänster, Ann Sofi Agnevik, Cecilia Berglin och Paul Larsson. Foto: Sergii Khandusenko.

Generaldirektör Thomas Pålsson representerade Sverige den 18 februari i Kiev vid konferensen ”Bringing Services Closer”. I sitt anförande lyfte han fram goda exempel från myndigheten och hur viktigt det är med fungerande medborgarservice.

Thomas Pålsson inledde med att tala om Statens servicecenters erfarenhet av att ge medborgarservice, hur servicekontoren fungerar och vilka tjänster som medborgarna får hjälp med på servicekontoren.

I anförandet lyftes också fram vikten av att det i Sverige är en prioriterad fråga för den svenska regeringen att den lokala närvaron av statlig service till medborgarna ökar.

Statens servicecenters divisionschef för medborgarservice, Paul Larsson, presenterade på konferensen konceptet för servicekontoren och gav också en överblick av verksamhetens kärnverksamhet.

Ukraina har sedan 2014 planerat för etablering och modernisering av cirka 600 servicekontor i landets kommuner.

Deltagare på konferensen var bland andra representanter från Ukrainas kommuner, personal från servicekontor och ministrar.

Konferensen arrangerades av U-LEAD som är ett internationellt utvecklingsprogram som finansieras av Europeiska unionen och medlemsländerna Danmark, Estland, Tyskland, Polen och Sverige.

De 113 servicekontoren i Sverige har runt 4 miljoner besökare årligen. På kontoren får medborgare hjälp och stöd vid personliga möten, när det gäller bland annat frågor om skatter, pension och socialförsäkringar.

Senast uppdaterad: 2020-02-20