Budget: Statens servicecenter får ytterligare medel för att öppna fler servicekontor

I dag lämnade regeringen över sitt budgetförslag för år 2020 till riksdagen. Statens servicecenter föreslås i budgetpropositionen få ytterligare 54 miljoner för att öppna fler servicekontor i landet.

En väl utvecklad lokal statlig närvaro och service är en viktig del av Statens servicecenters uppdrag.

- Nu kan vi stärka den statliga närvaron och servicen i hela landet. Statens servicecenter kommer nu att ha möjlighet att öppna nya servicekontor med start redan nästa år, säger Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter.

Budgetpropositionen för 2020

Senast uppdaterad: 2019-09-18