Regeringen beslutar om lagrådsremiss

Statens servicecenter tar över de statliga servicekontoren den 1 juni 2019. I dag beslutade regeringen om lagrådsremiss som ska  säkerställa de rättsliga förutsättningarna för uppdraget.

Arbetet med att inrätta Sveriges nya samlade serviceorganisation för statlig lokal service pågår med sikte att ta över landets servicekontor den 1 juni 2019.

- Jag ser fram emot att Statens servicecenter ska kunna erbjuda statlig lokal service nära medborgaren. Vi arbetar intensivt med förberedelserna att ta över servicekontoren från Försäkringskassan och Skatteverket. Det är mycket viktigt att de rättsliga förutsättningarna finns på plats, säger Thomas Pålsson, generaldirektör, Statens servicecenter.

Relaterat

Regeringens pressmeddelande 2019-01-31


 

Senast uppdaterad: 2019-03-12