Arbetsgivardeklaration på individnivå ersätter årlig kontrolluppgift

Från och med den 1 januari 2019 gäller Skatteverkets nya regler för arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter. Förändringen innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och skatteavdrag per individ, varje månad.

I och med att redovisningen sker månadsvis kommer den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket att utgå. När den avdragna skatten har redovisats för individen till Skatteverket kan den inte betalas tillbaka till arbetsgivaren. Detta innebär att vid uppkomna löneskulder kommer bruttobeloppet att faktureras betalningsmottagaren/medarbetaren.

De uppgifter som arbetsgivaren redovisat till Skatteverket från och med januari 2019 kommer betalningsmottagare att kunna se på Skatteverkets nya e-tjänst på ”Mina sidor”.

Redovisningsperioder, deklarations- och utbetalningsdatum för arbetsgivardeklarationen är samma som tidigare. Arbetsgivaravgiften räknas också ut på samma sätt som tidigare.

Det är viktigt att varje enskild myndighet som är kund till Statens servicecenter informerar sina medarbetare om Skatteverkets förändringar som träder i kraft 1 januari 2019.

För mer information om Skatteverkets nya reglerna hänvisar vi till det utskick som gjorts till samtliga kunder den 17 oktober 2018.

Utskick till samtliga kunder (PDF, öppnas i nytt fönster) , 150 kB.

Statens servicecenter hänvisar även till Skatteverket webbplats:

Mer om arbetsgivardeklaration på individnivå hos Skatteverket

Senast uppdaterad: 2019-02-26