Standardpaket

En samlad lösning för lön, e-handel och redovisning.

Fördelar med Standardpaket

  • Standardiserade systemuppsättningar möjliggör utveckling av automatiserade arbetsflöden. Genom att Statens servicecenter får möjlighet att automatisera fler led i våra interna arbetssätt kan vi uppnå ett mer kostnadseffektivt utförande. Sammantaget innebär det en kostnadsminskning för er som kundmyndighet på sikt.
  • Ett standardiserat tjänsteutbud leder till att Statens servicecenter har överblick över hela kedjan, från början till slut.
  • Statens servicecenter säkrar förvaltningsorganisation och kundservice för respektive tjänsteområde.
Senast uppdaterad: 2021-10-21
Publicerad: 2021-09-07